Logo

Location สถานที่ตั้ง

88/1 ซอยอินทามระ 22 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ

phone (+66)2 277 9115-6

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

TH EN

บริการของเรา

คลินิกตรวจรักษาเฉพาะทาง

บริการตรวจทางอายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

1. ตรวจวินิจฉัย และค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรกในระบบทางเดินอาหาร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและรวดเร็ว เช่น กล้องส่องตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนบน (Gastroscopy) และ กล้องส่องตรวจวินิจฉัย ระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง (Colonoscopy)

2. ตรวจวินิจฉัย และหาสาเหตุของอาการผิดปกติในช่องท้อง ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ที่ทันสมัย และรวดเร็ว เช่นการทำอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง

3. ตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น หาเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร (แบคทีเรียร้ายในกระเพาะอาหาร) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุ ของการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ด้วยเทคนิคการตรวจก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ที่ออกมากับลมหายใจ (13 C - UBT) สามารถทราบผลการรักษาได้ทันที

4. ตรวจวินิจฉัยรักษาโรคกรดไหลย้อน (Gerd) อาการท้องผูกหรือท้องเสียเรื้อรัง (Diarrhea) อาการของโรคลำไส้แปรปรวน (IBS)

5. ตรวจวินิจฉัยโรค และ รักษาโรคทางเดินอาหารและตับ ได้แก่ โรคไวรัสตับอักเสบบี, โรคไวรัสตับอักเสบซี, โรคตับแข็งและโรคมะเร็งตับ เป็นต้น

6. ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางอายุรกรรมทั่วไป เช่น โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคไขมันในเส้นเหลือดสูง, โรคอ้วน เป็นต้น

7. ฉีดวัคซีนป้องโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ เอ และ บี

8. ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก, วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

กายภาพ

บริการตรวจรักษา และฟื้นฟูด้วยเทคนิคเฉพาะทางกายภาพบำบัด


=> ปัญหาทางระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ เช่น อาการปวดคอ หลัง เข่าเสื่อม


=> ปัญหาทางระบบประสาทและสมอง เช่น อัมพฤกต์ อัมพาต พาร์กินสัน


=> การบาดเจ็บทางกีฬา


=> อาการปวดเรื้อรัง


=> ปวดล้าจากการทำงาน (Office Syndrome)


=> ปรับสมดุลโครงสร้างกล้ามเนื้อ ท่าทางการเคลื่อนไหว

Hot Line

091-491-0444

physiotherapy_vmc@hotmail.com